لوبو ټولنپوهنیز نقد او ارزونه، د جان ماري برون نظریات او د لوبو ټولنیزې ارزونې د دې بحث برخې وې تاسو په دې لیکچر کې د کرکټ، فوټبال او ډېرو نورو لوبو پر ټولنیز او ټولنپوهنیز ماهیت پوهېږئ.

د برون له نظره فوټبال یو عاطفي طاعون دی.

ټولنیز واقعیتونه په عادي حالت کې یوه پدیده ده، خو ايډیولوژیک حالت کې یو ګواښ دی.

یوه لوبه څنګه کولای شي قدرت او د قدرت د معاملې وسیله وګرځي؟

لوبه ددې پرځای چې د عامو انسانانو د لذت، ارامش او نهایې خلاصون لامل وګرځي څنګه کولای شي ددوی د تړون لامل شي؟

لوبه په عامه معنا د بدن روزنه، اقتصادي کول او د بدن نمایشي کول دي.