معرفتي نوښت د انسان یو پراختیایي پروګرام دی، چې د معرفتي تعامل په برخه کې د بحثونو، خبرو او ډیالګونو له لارې پر مخ ځي.
د دې پروګرام په لومړۍ برخه کې د فرانسوي ټولنپوهنې لړۍ ده، چې لومړنۍ بحث یې د فرانسې د ټولنپوهنې د لومړیو کلونو په نوم ثبت شوی دی.

ولې فرانسه؟
ځکه چې فرانسوي ټولنپوهنه د نړۍ د ټولنپوهنو له مجموعو یوه ځانګړې مجموعه ده. په دوو دلایلو: یو داچې ټولنپوهنه په فرانسه کې منځ ته راغله، او بل داچې د ټولنپوهنې نامتو شخصیونه هم د فرانسې دي.

په یاد بحث کې به د ټولنپیژندنې او ټولنپوهنې په توپیر هم پوه شو.
ټولنپوهنه اصلا علم دی او ټولنپوه باید څلور مهمې ځانګړنې ولري:

  1. هر ټولنپوه باید منتقد وي؛ ځکه چې انتقاد د ټولنپوهنې یوه پایله ده.
  2. ټولنپوه باید د ښه او بد تشخیص وکړای شي او د انتقالیدو ظرفیت ولري.
  3. هر ټولنپوه باید لیکوال وي او لیکل وکړي.
  4. هر ټولنپوه باید څېړونکی وي.

په افغانستان کې د فرانسې ټولنپوهنې د سیمینارونو په لړۍ کې د ټولنپوهنې پر مقدماتو، اهمیت او ضرورتونو بحث شوی.

د فرانسوي ټولنپوهنې بحث، مساله او ځانګړنې:

د ټولنپوهنې یوه لنډه مخینه به هم تشریح شي.

ټولنپېژندنه څنګه منځنه راغله او د منځ ته راتلو ټولنیز لاملونه يې څه وو؟
فردي آزادي او مذهبي زغم څه اړیکه سره لري؟

په څه دلیل عقل ترمذهب مقدس او مهم نه دی؟

په فرانسه کې یې ابتدایي پرمختګونه څه وو؟

د ټولنپوهنې په دې لیکچر کې د پورتنیو پوښتنو او موضوعاتو په بشپړ جزییاتو بحث او خبرې شوي دي.