د جاز په رومان کې انځورونه او آوازونه

لیک: ډاکتر جنید شریف د دې نه مخکې چې د مشهور رومان جاز په اړه خپل بحث پیل کړو د هغه د لیکوالې توني موریسن یوه لنډه پیژندګلوي ته اړتیا ده: د امریکې د افریقایي اصله ټولنې د یوې غښتلې ویاندې په توګه [...]

مرزا خان انصاري او انسان

لیکوال: اکبر کرګر انسان په عرفاني انسان پېژندنه او همدارنگه د مرزا خان په باورونو او په ځانگړې توگه د هغه د مکتب په فکري دايره کې يو مرکزي اصل دى ـ يا دا چې عرفان او معرفت په رموزو او اسرارو پوهه [...]

د ملا او شیطان مکالمه/ د اشرف مفتون یو شعر

  ملا دا تپوس له تا کومه اې شیطانه جنت څه وي؟ د غیورو خودارانو هلته قدر و قېمت څه وي؟ شیطان هلته تل ابدي ژوند وي هلته تل خندا خندي وي هلته بل رنګ شرابونه هلته بل رنګه مستي وي هلته ګېر چاپېر چې [...]

په لرغونی مصر کې هنر او ادبیات

لیکوال: اسدالله غضنفر د لرغونی مصر تمدن چې پنځه شپږ زره کاله پخوا پیل شو او درې زره کاله یې دوام وموند، د نړۍ تر ټولو اوږد مهالی تمدن دی. په دې لیکنه کې د دغه تمدن هنر او ادب ته ځغلنده کتنه  کوو. [...]