ماهنامۀ روانشناسی

شمارۀ دوم ماهنامۀ روانشناسی

تخصص در روانشناسی

سرمقاله

روانشناسی در حوزه ی علوم بشری، از چند لحاظ مهم و قابل تامل است؛ روانشناسی با گذشت نه چندان دور، حالا به یکی از بخشهای بسا مهم نهادهای اکادمیک و تطبیقی مبدل شده است. مشکلات روز افزون انسانی و هجوم کار در زنده گی رومزه، روانشناسی را به مهمترین ماموریت اش تبدیل کرده است.

زنده گی زن و شوهری، روانشناسی موفقیت، خانواده، کودک، مکتب و تعلیم و تربیه، کلینکی، اجتماعی و انواع آن از جمله بخش های تخصصی اند که در حیطه ی روانشناسی برای کسب مدارج علمی و تحصیلی مطالعه میشوند.

طبق دسته بندی های انجمن روانشناسی امریکا، در حال حاضر هر محصل علم روانشناسی میتواند در بیشتر از ده ها بخش تخصصی آن، به تخصص بپردازند و برای کسب درجه های بالاتر تحصیل نمایند که همانا نقش برجسته و مهمتر این علم را، آشکارتر میکند.

در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان، توجه به علم روانشناسی از دید اینکه تا چه حد تخصصی تر عمل میشود، میتواند تا حد زیادی مورد سوال واقع گردد. همه دیپارتمنت ها و پوهنځی های متعلق به روانشناسی، از لحاظ نصاب تحصیلی در حدود پنجاه درصد در بخش تخصص عمومی عمل میکنند که همانا بلند بردن دانش و فهم کلی روانشناسی میباشد، که در استفاده از تخصص گرایی آن کاربرد ویژه ی ندارد.

در تمامی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان، روانشناسی فقط در پنج بخش، دیپارتمنت های جداگانه به عنوان اینکه روانشناسی را به تخصص های متعلق به خودشان تقسیم کرده باشند، محصلین را آموزش میدند؛ روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی و رهنمایی و مشاوره از جمله بخش های است که به عنوان تخصص در نهاد های تحصیلات عالی افغانستان موجود است.

در سیستم نصاب پوهنتون ها، در بخش پوهنځی روانشناسی فقط برای یک یا دو سمستر درسی به شفاخانه ها و مکاتب معارف برای کار عملی برده میشوند تا بتوانند در آنجا مواردی را که در صنف فرا گرفته اند، عملاً مشاهده نمایند، که به هیچ صورت کاری مسلکی و قابل تامل نیست.

تدوین پروگرام های ویژه ی تخصصی برای محصلین روانشناسی کاری بسیار مهم و حیاتی است و این ماموریت باید بر مبنایی احصایه و ارزیابی های مشخص و دقیق اجتماعی و کلینیکی انتخاب و به پیش برده شوند، که نمیشوند.

ایجاد بخش های جدید روانشناسی، بر مبنای نیازمندی اجتماعی مردم، ایجاد انستیتیوت خاص به منظور تخصص محصلان، ایجاد بخش های تحقیقاتی و مطالعاتی که همانا کاربرد مخصوص در تهیه ی مونوگراف ها و تیزس های تحصیلی نیز داشته باشند و همچنان توجه ویژه به منظور تدوین یک طرح کلی و همه جانبه به خاطر استفاده موثر و بجا از کادر های موجود و بلند بردن ظرفیت های تولید شده نظام تحصیلی کنونی افغانستان، نیازهای اند که در دنیایی بزرگ روانشناسی برای آینده افغانستان، مهم و بسیار با اهمیت تر است.

د ښکته کولو لپاره یې دلته کلیک کړئ / برای دانلود کردن اینجا کلیک نمایید

ستاسو نظر