این تحقیق توسط «انسان» انجام شده است. متن کامل تحقیق بزودی به‌نشر میرسد.

چکیده:

این مقاله به‌دنبال آن است تا با توصیف یکی از ابزارهای دفاع و تهاجم همزمان یعنی (قدرت نرم)- گوشه­ای از توانمندی­های بالقوه افغانستان را برای مهار وضعیت نابسامان کشور مورد ارزیابی قرار دهد. در این مقاله نگارنده تلاش می­کند علاوه­ بر پاسخ به این سوال که منابع قدرت نرم افغانستان چیست؟ نقش این منابع را در آوردن ثبات ­اجتماعی و سیاسی و همچنان تقویت اقتدار دولت مرکزی تحلیل و ارزیابی کند. منابع قدرت نرم متعدد و متکثر اند اما در این تحقیق آن­دسته از منابعی بررسی شده اند که استفاده از آن ضمن داشتن کارآیی بالا در وضعیت موجود؛ دارای ریشه‌های بومی و مردمی بوده و در مدت زمان کمتری ثمرات آن را می­توان شاهد بود.

واژه­های کلیدی: قدرت نرم؛ قدرت هوشمند؛ رهبری کاریزماتیک؛ حکومت­داری خوب؛ مشارکت سیاسی؛ برند