د جګړې د مطالعاتو پروګرام، همکار

د جګړې د مطالعاتو پروګرام، همکار

«انسان» د جګړې مطالعاتو په پروګرام کې د څېړنو او مطالعاتو د همکارۍ غوښتنو ته بلنه ورکوي. په دې پروګرام کې چې د غوښتنلیکونو بلنه یې ورکوو، د افغانستان د جګړې د مادي او مانوي بېې پر څېړنو کار کوي.

د جګړې مطالعاتو د پروګرام په اړه

«انسان» د بشري حقونو د اویایمې کلیزې په مناسبت او په همدې ورځ د افغانستان د اوږدې، بې‌زغمه او ورانونکې جګړې د ابعادو، بیې، او فرهنګي – تاریخي زمینو په اړه د یو ځانګړي مطالعاتي پروګرام بنسټ کېښود. دا یو منځ‌رښتیز Intra-Displainery او څو رښتیز Multi-displanery پروګرام دی چې په ځانګړې مانا د جګړې په اړخونو، قېمتونو، اغېزو، ارقامو او یو جامع تصویر باندې تمرکز کوي. د دې پروګرام په لړ کې د جګړې د ارزونې، مطالعې او اغېزو په اړه د ارقامو راټولول، انسجام، ارزونه، نشر، بحث او ډیالوګ ټول د همدې پروګرام برخې دي.

د افغانستان پر جګړه څېړنه او مطالعه:

وروستیو کلونو سختې پېښې له ځانه سره درلودلې دي. د دغو پېښو د هواري لپاره ځانګړي معرفت ته اړتیا لیدل کېږي. دا معرفت به خامخا د افغان انسان د ژوند او چاپېریاله، له اړیکو او راتلونکې، پېښو او غوښتنو را پورته کېږي. تر اوسه شته پوهه دا وسه نه لري چې دومره پراخ او زیږ جنګ را وپېژني. د جګړې په وړاندې تدابیر او برنامې د یوې ژورې معرفتي خلأ له وجې ناکامې پاتې دي. لوري یوازې ځان مکلف بولي د جګړې د ضرورت لپاره خپل پر مجبوریت استدلال وکړي. هېڅ لوری نه چمتو کېږي پر خپلو فکرونو او بشري وضعیت غور وکړي، فکر وکړي او له سره یوې پراخې چارې ته چمتو شي. په دې جګړه کې پرته له هر ډول بل ارزښته بشر وژل کېږي او هېڅ لوری مسؤلیت نه مني.

د غوښتنو څرنګوالی:

 

  1. د تاریخ، سیاست، فرهنګ، ټولنې، ارواپوهنې، اقتصاد، پراختیایي مطالعاتو، هنر او نړیوالو اړیکو فارغین باید غوښتنې وسپاري.
  2. د څېړنو همکارانو ته امتیازات به د ځانګړو موردونو په اساس، د دوی تجربې او د پروژې نیچر او مودې ته په کتو ټاکل کېږي.
  3. د یو شمېر ډېر ځانګړو شاخصونو ماسېوا به یاد همکاران د پوره ورځې کار لپاره استخدامیږي او هیله به وي چې کابل کې و اوسي. له دې سره سم به یو شمېر توقعات د غوښتنونکي او کاندید مخینې او تجربې ته په کتو هم مطرح کېږي.
  4. مهرباني وکړئ له خپل غوښتنلیک سره سم لاندې اسناد هم راولېږئ:
    1. پېژندنه (تر دوو مخونو زیاته نه وي)
    2. د غوښتنې موخه (تر ۵۰۰ کلمو وا نه وړي)
    3. د لیکنو دوه بېلګې (پورتنیو په نښه شویو برخو کې) د جګړې د مطالعاتو پروګرام ټول جریان، غوښتنې او وروستني تعقیبونه به د «انسان» د څېړنو مشر ضیاءالحق شمس (shams@insan.af) او په کاپي کې یاد پروګرام (info@war.af) ونیسئ.