د انسان مجلې په اړه

انسان مجله په کال ۱۳۹۲ کې له کابل څخه د یوې درې میاشتنۍ مجلې په حیث پیل شوه. هیومانیزم او بشرپالنه د ټولې خپرېدونکې محتوا اصلي زمینه احتواء کوي چې د منځپانګې اصلي برخې فلسفه، فرهنګ، هنر، ادبیات، انساني علوم او ساینس جوړوي.

دا چې انسان د شخصي مالي امکاناتو له لارې خپرېدله نو د نشراتي ځنډ ستونزه همېشه وه. په تېر دومره مدت کې د انسان مجلې یوازې پنځه ګڼې خپرې شوي دي چې هنر او خلاقیت، جګړه، هیومانیزم، ښځه او اخلاق دي. دا چې انسان هره ګڼه یوه اختصاصي موضوع لري، نو له دې مخې اړینه برېښي چې ټولې لیکنې او لیکولان همدې عمومي موضوع ته په کتو لیکنې وکړي.

د مجلې د چاپ، د محتوا د نشر، نشراتي سیاست او اړوند برخو په اړه به پوره پېژندګلوي په راتلونکي کې خپره شي.

له موږ سره اړیکه ونیسئ

همدا شېبه موږ دلته نه یو، مګر د چټک ارتباط لپاره تاسو کولای شئ برېښنالیک را ولېږئ او موږ به یې ډېر ژر ځواب کړو.

Not readable? Change text. captcha txt

دلته یې وپلټئ