له موږ سره اړیکې

انسان مجلې له ډلې سره له لاندې آدرسونو اړیکه ټینګولای شئ:

عمومي برېښنالیک: info@insan.af

مسوول مدیر: fahim.karim@insan.af

د وېبپاڼې لپاره برېښنالیک: editor@insan.af

د مجلې لپاره برېښنالیک: magazine@insan.af

فېسبوک: www.fb.com/insan.HHS

انسټاګرام: www.instagram.com/insanmagazine

ټویټر: www.twitter.com/insanmagazine

سکایپ: Skype: insan.magazine