ټولنه

انساني ډېرښت؛ بل سرخوږی

ليکوال: سردار ولي پښتون زوی ډيموګرافي هغه علم ته ويل کېږي چې نفوس مطالعه کوي، يعنې د انسانانو زېږېدنه، کډوالي، مړينه، لوږه، چاپېريال او داسې نور تر بحث لاندې نيسي. داسې شواهد شته چې چين په...