یادښتونه

د انسان‌مجلې د ژور تأثر او درد پیغام

نن اته بجې د افغان روشنفکرۍ یو نخبه فعال او مطرح دیني عالم، مولوي عبدالغفور پېروز د انسانیت او روښانفکرۍ دوښمنانو په کندهار ښار کې د تل لپاره راڅخه بېل کړ. مرحوم پېروز چې د روانې ناحقې جګړې یو...