یادِ مشال

مشال خان هغه ځوان محصل و چې په ۲۴م د حمل ۱۳۹۶/ ۱۳م د اپرېل ۲۰۱۷ په مردان کې د خونړیو او خشنو ځوانانو له لوري په دې تور چې ګواکې دیني مقدسات یې ناسم یاد کړي دي، په ډېر وحشیانه، ظالمانه او جاهلانه [...]