پي ډي ایف مجله

د انسان مجلې دویمه ګڼه

د انسان مجلې دویمه ګڼه د ۱۳۹۲ کال د کب په میاشت کې چاپ شوه. دا ځل د انسان مجلې د دویمې ګڼې لپاره عمومی – تحقیقی عنوان هنر او خلاقیت ټاکل شوی و. پر یاد عنوان مقالې لیکل او ورته اړوند متخصص لیکوالان...