سرمقالې

هنر او ټولنیز ډینامیزم

د انسان مجلې د دویمې ګڼې سرمقاله د هنر تر ټولو ستر خلاقیت شاید په دې کې وی، چې د ټولنیز ژوند پر ټولو اړخونو، مذهبی اعتقاداتو، اخلاقی باورنو، عاداتو او ادابو، پر ټولنه د حاکمو سیاستونو او په ټوله...