خط │ کتابتون

ولې جګړه؟

انسان مجله د انسان وېب سايټ له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر لیکنې، ژباړې او سترې مقالې د پي ډي ایف په بڼه خپرې کړي. د دې کار لوی دلیل دا دی چې هڅه کوو، درنو لوستونکو ته د یادو مقالو او لیکنو...