ګالري

د مینې او رنګونو جشن

د هولي فیستوال په هندوستان کې یو دودیز لوی جشن دی چې تل د نوي کال په پيل کې ترسره کیږي او د هندي کلیزې لپاره یې لمانځنه کیږي، او د طبیعت د بیا  ځلې ښکلي کیدا ښودنه کوي. د هندي خلکو ترمنځ د رنگ دا...