د جبر او اختیار دیالکتیک

 | کتابونه

|

344

لیدنې

د فلسفې مهم او ارزښتمن کتاب “د جبر او اختیار دیالکتیک” چې پوهاند سید بهاءالدین مجروح کلونه وړاندې لیکلی او هغه وخت چاپ شوی و، په درېیم ځل د انسان مجلې له لوري چاپ شو.

په دې کتاب کې په دقیق ډول د انسان د جبر او اختیار په حالاتو بحثونه شوي دي.

(د انسان په فکر، عمل، د ژوند په کړو وړو او سرنوشت کې فردي اراده او تکل څه تاثیر لري؟ ایا په ژوند کې کړه وړه، د ژوندانه څرنګوالی، نېکمرغي او بدمرغي، جګوالی او ټیټ والی، بریالیتوب او ناکامي… د انساني فرد د اعمالو او عزم نتیجه ده؟ یانې د فرد په واک او اختیار کې دی، یا دا چې ځینې بهرني شرایط او عوا مل دا هر څه ټاکي او فرد د هغه په بدلون او څرنګوالي کې کوم تاثیر نه لري او د خپل ژوند واک او اختیار د ده په لاس نه دی، بلکې دا ټول دا لاندې بهرني شرایط او عومل ټاکي: یا فیزیکي او طبیعي شرایط دي، یا اجتماعي او اقتصادي عوامل دي چې دې ته طبیعي یا اجتماعي جبر determinism ويلای شو. یا یو معنوي او ماوراء الطبیعي قدرت موجود دی چې د انسان د ژوندانه آغاز او انجام، کړه وړه او آینده او پس له مرګه سرنوشت ټاکي او یا یې مخکې له مخکې ټاکلی او تثبیت کړی دی. دا د ماوراء الطبیعي جبر یا قضا و قدر fatalism په نامه یادېدای شي.)

دا کتاب په ۲۵۰ مخونو کې د انسان مجلې د ادارې له لوري ښه صحاف چاپ شوی او د کابل په شمول د ګڼو ولایتونو په کتاب پلورنځیو کې موندل کېږي.

 

انلاین بڼه به یې په راتلونکي کې خپره شي.

تبصره پریږده

Recent Posts

دلته یې وپلټئ