ضیاءالحق شمس
د «انسان» د څېړنو مشر

د ټولنیزو مسایلو تحلیل، متنپوهنه، نقد

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلی شمس د ټولنپوهنې متخصص او د فرهنګ، ټولنې او تاریخ د څانګو د مشترکو مطالعاتو لیکوال او څېړونکی دی. 

ښاغلی شمس اوسمهال د «انسان» د څېړونو د برخې مسوول او مشر څېړونکی دی.

 

 

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه