سیف‌الدین سیحون
کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځۍ استاد

اقتصاد

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلی سیحون د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځي کې استاد دی. تاسو د «انسان» په بلاګ کې د ښاغلي سیحون لیکنې او څېړنې لوستلئ شئ.

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه