خوشال خلیل
د «انسان» د مشرتابه پلاوي غړی

بشري حقوق، ټولنه، تاریخ

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلی خوشال خلیل د بشري حقونو، تاریخ، ټولنې او فرهنګ د مشترکو مطالعاتو لیکوال او څېړونکی دی.

ښاغلی خلیل د «انسان» د مشرتابه پلاوي د غړي ترڅنګ د «انسان» یو مشر لیکوال او څېړونکی هم دی.

د هغه لیکنې، څېړنې او یادښتونه دلته لوستلی شئ.

د لیکوال لیکنې او کتابونه

عدالت ته د ښځو لاسرسی

دلته غواړم په دې فرض بحث پیل کړم چې ټول په دې متفق دي چې په افغانستان کې د ښځو حالت د نړۍ تر هر بل ځای بد او له خورا جنجالونو او تاوتریخو....

نور ولولئ
کورپاڼه