انسان ; insan

فلسفه

ټولنه

عدم تشدد

لیک: ډاکتر احمدالله ارچیوال ډېر خلک فکر کوي چې ولسي مبارزه د کمزورو خلکو وسله ده. یانې هغه خلک چې د زور له کارونې ویریږي هغوی ولسي مبارزې ته مخه کوي. نور خلک بیا ولسي مبارزین [i]پاسیفیستان (د خلکو  خاموشه کوونکي) ګڼي. او دوی ته له حکومت سره د یو ډول...

هرجای این سرزمین مقدس است

نامۀ رئیس بزرگ سرخپوستان به رئیس جمهور امریکا در ۱۸۵۴ گرافیک دیزاین و ترجمه از هُژبر شینواری *** یاداشت: در سال ۱۸۵۴ میلادی “رئیس بزرگ سرخپوستان” سیاتل چییف (Seattle Chief) که اینک شهر سیاتل در ایالت واشنگتن به افتخار او نامگذاری شده است، حرف های را...

هنر او ادبیات

د ملا او شیطان مکالمه/ د اشرف مفتون یو شعر

شاعر: اشرف مفتون   ملا دا تپوس له تا کومه اې شیطانه جنت څه وي؟ د غیورو خودارانو هلته قدر و قېمت څه وي؟ شیطان هلته تل ابدي ژوند وي هلته تل خندا خندي وي هلته بل رنګ شرابونه هلته بل رنګه مستي وي هلته...